Penangguhan bayaran caruman Takaful dan tanggungan kos ujian Covid bernilai RM300

Seorang klien bertanya, “Berapakah kos ujian COVID?” Program penangguhan bayaran caruman Takaful dan Insuran yang diumumkan oleh Kerajaan membenarkan setiap pemilik sijil Takaful yang terjejas kewangannya disebabkan COVID-19 atau Perintah Kawalan Pergerakan (“PKP”) untuk menangguh bayaran caruman tetap mereka selama 3 bulan tanpa menjejaskan perlindungan sijil. Perlu diingatkan, Program ini tidak bersifat automatik. Ianya perlu di … Read more Penangguhan bayaran caruman Takaful dan tanggungan kos ujian Covid bernilai RM300