Pelan Takaful i-Great Harapan Plus

Pelan Takaful i-Great Harapan Plus ini menawarkan pampasan kematian dan kematian akibat kemalangan.

Tanpa perlu medical check up. Sudah sakit juga boleh apply. Guarantee Issuance Offering.

Perlindungan asas dari RM50,000 sehingga RM250,000 bagi setiap individu.

Tempoh perlindungan bermula dari umur 19 – 69 tahun.

Peserta akan dilindungi sehingga umur 80 tahun.

Manfaat yang ditawarkan adalah seperti yang berikut :

Kematian Normal atau Hilang Upaya Kekal : RM100,000

Kematian Akibat Kemalangan : RM200,000

Kematian Akibat Kemalangan Pengangkutan Awam Berjadual : RM300,000

Kematian Akibat Kemalangan Di Luar Negara :RM400,000

Hanya RM600 setahun.

Contoh di atas adalah untuk kategori lingkungan umur sekitar 30an.

Rujuk table di bawah untuk mengetahui range harga mengikut umur dan jumlah perlindungan yang lain.

Ingin tahu dengan lebih lanjut ?

Sila isikan maklumat di bawah untuk kami hubungi secepat mungkin.